Obchodní podmínky

obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.club-vital.cz se řídí platnou legislativou, dobrými mravy (slušností, etikou …) a dále též níže uvedeným nákupním řádem .

Nákupní řád

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky přijde zákazníkovi na jeho e.mailovou adresu její kopie.

Pokud nedorazí kopie objednávky kontaktujte nás e-mailem na club-vital@seznam.cz

Objednávka musí obsahovat:

jméno a přijmení objednatele

adresu dodání

názvy, měrné jednotky a množství požadovaného zboží

požadovaný způsob doručení a úhrady

telefonické a e-mailové spojení objednatele

Způsob platby:

1) Dobírka – platba při doručení zboží Českou poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce .

2) Platba v hotovosti – po dohodě - zákazník provede platbu v hotovosti při osobním odběru v našem expedičním centru.

Club-vital, expedice Stará 90, Ústí n.L. 400 11

Poštovné v rámci české republiky:

-u objednávek do 3000,- Kč je základní poštovné po české republice 130,- Kč. Balíčky posíláme formou Balíku do ruky na dobírku (přirážky jsou u neskladného zboží 90,- Kč např. křemelina 10 kg balení)

- u objednávek nad 3000,- Kč je základní poštovné po České republice nulové

Poštovné do zahraničí: poštovné zobrazované na objednávce u běžných balíčků do zahraničí, u objednávek do hodnoty 3000, Kč  je  300,- Kč. U objednávek nad 3000,- Kč je poštovné do zahraničí 160,- Kč. Pokud by účtované poštovné do zahraničí bylo výrazně odlišné budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zpracování objednávky

Po přijetí objednávky má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Proto vyplňujte své kontaktní údaje pozorně. Před odesláním Vaší objednávky je možné ještě e-mailem, nebo tefonicky provést její aktualizaci. Při aktualizaci prosím uvádějte číslo své objednávky. Aktualizace i se změnami, včetně celkové ceny objednávky je závazná pro obě strany.

Dodání Zboží

U zboží které máme na skladě můžete očekávat odeslání do pěti pracovních dnů ode dne objednání. U zboží, které zajišťujeme na objednávku odesíláme většinu zboží do 10 dnů od obdržení objednávky. Zboží odesíláme poštou formou balíku do ruky a je tedy doručeno na místo určení do druhého dne ode dne odeslání. Pokud není část objednaného zboží k dispozici kontaktujeme klienty a domlouváme se s nimi na dalším postupu. (Chtějí li objdenávku odeslat neúplnou, nebo chtějí-li ji zrušit.)

Je li zboží určeno k vyzvednutí v naší provozovně domlouváme se se zákazníky individuálně.

Převzetí zboží

Zákazník nebo jím pověřený příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě poškození zásilky posílané poštou je potřeba překontrolovat ještě na poště pod dohledem vedoucí správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí sepsat protokol a převzetí zásilky odmítnout. Na pozdější reklamace stavu doručeného balíku nelze brát zřetel. Mezi nesrovnalosti počítáme např. neodpovídající množství objednaného zboží, poškozené obaly, vysypané, vyteklé produkty.

V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zdánlivě nepoškozené zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

Při osobním odběru je ve vlastním zájmu zákazníka překontrolovat, zda souhlasí připravené zboží s jeho objednávkou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Je li znehodnocené, má prodejce právo adekvátně ponížit vrácenou částku. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Karla Růžičková, Club-vital, Hornická 2474/2, Ústí nad Labem, 400 11 . Nejlépe po telefonické, nebo e-mailové domluvě. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou na adresu, či jinak na základě vzájemné dohody. Vrácené zboží v žádném případě neposílejte na dobírku.

Záruční a reklamační podmínky

a) Nejde-li o věci, které se rychle kazí , případně není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

b) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením, neopatrným zacházením a špatným skladováním, které jsou v rozporu s doporučeními výrobce.

c) Reklamační řízení probíhá v souladu s ustanoveními § 625 Občanského zákoníku.

d) Reklamaci lze uplatnit osobně v naší provozovně, zasláním e-mailu na club-vital@seznam.cz nebo zasláním reklamace na naší adresu: Karla Růžičková, Hornická 2474/2, Ústí nad Labem, 400 11.

d) Pokud reklamované zboží zasílá spotřebitel poštou, v případě oprávněné reklamace mu může být vrácen zaplacený poštovní poplatek, pokud předloží doklad podací pošty.

e) Reklamované zboží v žádném případě neposílejte na dobírku.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

a) Závazkový vztah mezi objednatelem a provozovateli internetového obchodu www.club-vital.cz je spotřebitelskou smlouvou, ve smyslu ust. § 52 a násl. Občanského zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění; vztahy nezmíněné či neupravené těmito obchodními podmínkami tak řídí právním režimem upravujícím spotřebitelské smlouvy.

b) Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy, je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním v nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi a doručit zboží prodávajícímu na svůj náklad. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

c) Dodavatel si vyhrazuje 30 dnů na vyřízení reklamace a právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vracením zboží.

Ochrana osobních údajů

Údaje, kterými se přihlašujete do e-shopu a zadáváte při objednávce, zejména: jméno a příjmení , adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ), e-mail , telefon (mobil), případně: jméno firmy, IČO, DIČ či číslo účtu , jsou nezbytné pro Vaši identifikaci. Dále jsou použity pro ověření objednávky, vystavení faktury za zboží, vystavení přepravních dokladů (doručovací adresy) pro Českou poštu s.p. a informování o stavu vyřízení objednávky.

Veškeré údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením Kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně (elektronicky - nutné ovšem i telefonické ověření) požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze.

Zákazník může údaje ve svém profilu měnit a doplňovat kdykoli uzná za vhodné. Profil můžete otevřít po svém přihlášení do e-shopu.

Uživatelský účet – registrace, výhody, povinnosti

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu (profilu) kupující v případě změn samostatně aktualizuje . Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Při registraci je důležité uvést 6ti místné heslo a pozorně zadat e-mailovou adresu, jelikož na ní přijde aktivační e-mail k uživatelskému účtu.

Na základě registrace návštěvníka/kupujícího provedené na webové stránce www.club-vital.cz může návštěvník/kupující po zadání uživatelského jména (e-mailem) a hesla samostatně přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) a využívat podpory, která je dostupná na jednotlivých úrovních. Registrovaní návštěvníci a stálí zákazníci mají možnost využívat informační podporu, případně zvýhodnění cen. Mohou dostávat aktuality v elektronické podobě. Mají  možnost kdykoliv svůj účet zrušit.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Výhody, které kupující získává jsou pouze pro něj, není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně cenové politiky provozovatelů.

Uživatel může zrušit svůj uživatelský účet tak, že pošle písemnou žádost na club-vital@seznam.cz

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Poznámka provozovatele

Každý návštěvník/kupující je zodpovědný sám za sebe.

Produkty, programy, techniky, doporučení nabízené a popsané prostřednictvím www.club-vital.cz mohou mít blahodárný přínos na lidskou vitalitu, nicméně nejsou náhradou lékařské, ani jiné odborné péče.

Všechny nabízené produkty jsou opatřeny českými etiketami s návody na použití. Provozovatelé stránek se zříkají jakékoliv zodpovědnosti za následky způsobené nesprávným používáním. Taktéž využití rad, doporučení, nápadů a technik uveřejněných na www.club-vital.cz je na čtenářově vlastním uvážení a na jeho riziko. Ve všech oblastech našeho podnikání působíme jako dodavatelé a poradci, proto nás v případě nejasnosti, či pochybností konatktujte.

Příklady a zkušenosti uváděné na stránkách nejsou typické pro každého. Individuální výsledky mohou být odlišné.

 

Provozovatelkou internetového obchodu www.club-vital.cz je


Ing Karla Růžičková
IČO: 448 72 798
DIČ: cz 7052192950
Hornická 2474/2
Ústí nad Labem 400 11

Kontakty: tel.: 775 55 22 73, e-mail: club-vital@seznam.cz


Aktuality

BIO pytle se zeleninou v Ústí n.L., TP, LT a Praze

od 13.9.2016 výdejní místo BIO zeleniny v Ústí u Hraničáře

Archiv
Diskuze Diskuze